یک فعال حقوق زنان در افغانستان با اشاره به حضور سیزده ساله کشور های خارجی در این کشور تأکید کرده است که کشورهای خارجی نه برای صلح در کشور ما بلکه برای منافع خود به اینجا آمده اند.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان، خانم فتانه گیلانی فعال حقوق زنان در برنامه «راه حل» گفت: بعد از یازده سپتامبر حدود پنجاه کشور در افغانستان آمدند، آنها با این وعده به اینجا آمدند که ما صلح را در افغانستان می آوریم، حقوق بشر را پیاده می کنیم، بازسازی می کنیم و حکومتداری خوب را ایجاد می کنیم اما هیچ کدام از این کارها را انجام ندادند و افغانستان در آتش جنگ های نیابتی سوخت. وی در ارتباط با چگونگی ایجاد صلح در کشور عنوان کرد: حامد کرزی در روزهای آخر حکومت خود اشاره کرد که کلید صلح افغانستان پیش آمریکایی ها است. چرا کرزی این حرف را در زمان حکومت خود نگفت. چرا به مردم کشور خیانت کرد؟ حالا صلح به دست مردم افغانستان و به دست حکومت است و باید اینگونه باشد. اگر در میان اعضای حکومت افغانستان اتفاق نظر باشد، از زد و بندهای قومی و سمتی و مذهبی دست بکشند، می توانند صلح را درکشور برقرار کنند. در غیر این صورت بازهم اوضاع قبلی ادامه پیدا می کنند و خاینین به وطن به خاطر دست یابی به منافع خود هم چنان این پروسه را دچار اختلال کرده و آن را آنطور که می خواهند پیش می برند. گیلانی افزود: همیشه ضد جنگ بوده ام و طرف داری صلح را می کردم، اما صلحی که توسط چهره های استخباراتی توسط چهره های مزدور کشورهای دیگر ایجاد شود، فایده ای ندارد. صلح در کشور به آسانی نمی آید. چرا که مردم در این کشور قربانی ها داده اند. کسانی که در راس حکومت وحدت ملی قرار دارند باید دقت زیادی در این امر کنند. این فعال حقوق زنان، کشورهای دخیل در صلح افغانستان را در این امر صادق ندانسته و اظهار کرد که آنها نه برای صلح در کشور ما بلکه برای منافع خود به اینجا آمده اند. وی همچنین گفت: من هنوز به پروسه صلح اطمینان ندارم. چرا که پاکستان تا به حال نشان داده است که نمی توان روی قول و وعده اش اطمینان کرد. دلیل دیگر این که کشورهایی که در افغانستان آمدند سالها به نام صلح به اینجا آمدند و اگرصادقانه کار می کردند افغانستان کاملاً آباد می شد اما هیچ کاری نکردند. پروسه صلح باید به مردم افغانستان داده شود و زنان هم باید داخل این پروسه شوند. وی رسیدن به صلح را کار دشواری دانست و عنوان کرد: کشورهای جهان در طول این سیزده سال در کشور حضور داشتند و شعار دادند که طالبان نباید به کشور ما بیایند حالا می بینیم که صدای پای داعش شنیده می شود، حکومتی در افغانستان داریم که هنوز کابینه آن کامل نشده است، حکومتی که والی ندارد، ولسوال ندارد، مردم آن هر روز در ترور و انتحار (عملیات انتحاری) کشته می شوند. با این حکومت ضعیف ما چطور می توانیم به طرف یک پروژه بزرگ به نام صلح برویم. رییس جمهور و رییس اجرایی سفری به آمریکا در پیش دارند. هر دو رهبر باید ملاقات های شان با مقامات آمریکایی واضح باشد و آنها آمریکا را متوجه اشتباهات شان در افغانستان بسازند و نگذارند که افغانستان منطقه ای ناآرا م برای ملت وهمسایه ها باشد. گیلانی در پایان گفت: من به تمام زنان و همچنین مردم افغانستان می گویم که دیگر نباید فریب بخوریم. فریب وعده هایی که در این سیزده سال به ما داده شد. حالا در بسیاری از نقاط افغانستان نه شفاخانه است، نه دکتر، نه آب آشامیدنی، نه امنیت است و نه مکتب های خوب است. اگر جامعه جهانی در وعده های خود صادق می بودند باید در سراسر افغانستان امنیت می آمد. مردم بر سر این شعار دل خوش نکنند. تمام مردم باید بیدار شوند و از عقل و منطق خود استفاده کنند. در مقابله با داعش باید هشیارانه عمل کرد. طوری نشود که باز هم خون بسیاری از فرزندان وطن بدون هیچ نتیجه ای ریخته شود و جامعه جهانی مانند سیزده سال گذشته تماشاگر این ماجرا باشند. رهبران حکومت وحدت ملی هم باید سیاست داخلی و خارجی خود را واضح بسازند، تا این که مردم افغانستان بفهمند که مملکت ما به کدام طرف می رود.