سرکنسول ایران در هرات با بیان اینکه گروه های افراطی(تکفیری) که درحال شکل گیری هستند، ساخته و پرداخته غربی ها هستند افزود: این گروه ها دشمنان مشترک مردم افغانستان و ایران هستند و درمیان مردم افغانستان جایگاهی ندارند.
به گزارشمسلم پرس و به نقل از "شبکه اطلاع رسانی افغانستان"، محمود رشیدی افخمی، سرکنسول ایران درهرات روز گذشته طی نشست خبری که بمناسبت فرارسیدن ایام پیرزوی انقلاب اسلامی ایران (دهه فجر)، برگزار شده بود، گفت: این گروه ها (گروه های تکفیری) مسلمان نبوده و هرفرد یا گروهی که با حیله و نیرنگ دست به کشتار مسلمانان بزند، دست پرورده غربی ها می باشد و این گروه ها بخاطر بدنام سازی اسلام بوجود آمده اند. به گفته سرکنسول ایران، ملت های افغانستان و ایران در گذشته با راه اندازی انقلاب ها به دنیا ثابت کرده اند که آزاده زندگی می کنند و در گذشته بزرگترین ابرقدرت ها را با شکست روبرو کرده اند. وی ادامه داد: مردم افغانستان این بار بیشتر از گذشته آگاهی دارند و یک دوره را درگذشته با حکومت هایی همانند داعش سپری کرده اند و اجازه نمی دهند تا گروهای افراطی (تکفیری) در افغانستان رشد و نمو پیدا کند. آقای افخمی از حکومت افغانستان خواست تا در راستای مقابله با گروه های افراطی (تکفیری) وارد عمل شود. وی در این رابطه افزود: مقام های دوکشور در نواحی مرزی نشست های مشترکی را به منظور چگونگی مقابله با این گروه ها را روی دست گرفته اند. سرکنسول ایران در هرات در ادامه صحبت هایش از افزایش قاچاق انسان از طریق مرزهای ایران و افغانستان ابراز نگرانی نمود و تاکید کرد که مرزهای دو کشور تدابیر بیشتر می طلبد و تلاش ها دراین زمینه جریان دارد. این دیپلمان ایرانی همچنان برحمایت ایران از حکومت وحدت ملی در افغانستان تاکید نمود. سرکنسول ایران در ولایت هرات گفت: دولت ایران آماده هست در زمینه های توسعه و بازسازی آموزش وبازرگانی همچنان در کنار مردم افغانستان بویژه ولایات زون غرب کشور باشد. وی با اشاره به دستاوردهای نظام اسلامی در ایران تاکید نمود که انقلاب اسلامی ایران با شعار اسلام و خدا محوری آغاز یافت و این سیاست همچنان ادامه خواهد داشت. وی تاکید کرد که آرامش کشور ایران با کشورهای همسایه آن وابسته است و در صورت وارد شدن هر نوع آسیب به این کشور، همسایه های ایران نیز دچار آسیب خواهند شد.