رئیس جمهور سابق افغانستان در دومین کنفرانس آشنایی با اعتدال در کابل گفت: تمام جریان‌های افراطی که امروز در جهان اسلام وجود دارد، توسط کشورهای استعمار و استثمار جهان بر جهان اسلام تحمیل شده است.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از خبرگزاری آوا، آقای حامد کرزی، رئیس سابق جمهوری اسلامی افغانستان با حضور در دومین کنفرانس " آشنایی با مفهوم اعتدال و بررسی آثار منفی افراط و تفریط " گفت: تفکرات افراطی برخی افراد در اسلام، سخت جهان اسلام را رنج می دهد. به گفته کرزی، تمام جریان‌های افراطی که امروز در جهان اسلام وجود دارد، توسط کشورهای استعمار و استثمار جهان بر جهان اسلام تحمیل شده است. کرزی خطاب به جهان غرب گفت: در سیاست خود نسبت به جهان اسلام تجدید نظر کنید، کاری که به منفعت شما است، نباید باعثبدبختی جهان اسلام شود. وی با بیان اینکه افراطیت امروز وسیله قدرت های جهان استعمار قرار گرفته است، از علما خواست که در معرفی چهره اصلی اسلام تلاش کنند. کرزی افزود: در شرایط فعلی تلاش علما در معرفی چهره واقعی اسلام یک امر بسیار مهم می باشد؛ تا جهان اسلام از همه بدبختی هایی که امروز دامن‌گیرش می باشد، نجات پیدا کند. وی تاکید کرد که هرکس باید به توان علمیت خود تلاش کند، تا تهمت دروغین که به پای اسلام(اسلام دین خشونت است) زده شده، را دور کند.اسلام دین میانه است و از افراط و تفریط دور استدر ادامه برگزراری این کنفرانس، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی(نخست وزیر) افغانستان طی سخنانی گفت: جامعه ای که از هر جهت امتیاز داشته باشد، اما اعتدال در آن نباشد و افراط و تفریط در آن جای داشته باشد، باز هم در بی راهه است. وی با اشاره به گفتار حضرت علی(ع) که افراط و تفریط گمراهی است، گفت: اسلام دین میانه است و از افراط و تفریط دور است. به گفته محقق، اسلام را باید به استدلال به دیگران معرفی کرد نه با سربریدن. وی در ادامه گفت: جریان افراطی داعش که امروز بنام اسلام فعالیت دارد، اسلام هراسی را راه انداخته است و سخت به اسلام واقعی ضربه وارد می کند.افراطی که به نام اسلام امروز در جهان جریان دارد، به اسلام هیچ ربطی ندارد درهمین حال، پوهاند نعمت الله شهرانی یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس شرف و عزت مسلمانان را در میانه روی عنوان کرد و گفت: وسط یا اعتدال به معنی شرف و عزت می باشد. وی افزود عزت وشرف میان دوچیز ( افراط و تفریط است ) که افراط و تفریط هر دو از جمع رذایل می باشد. آقای شهرانی با اشاره به اینکه افراطیتی که به نام اسلام امروز در جهان جریان دارد، به اسلام هیچ ربطی ندارد، تاکید کرد که علما باید تلاش کنند؛ تا چهره اصلی دین اسلام را به دیگر پیروان ادیان معرفی کنند. محمد اکبری عضوی مجلس نمایندگان نیز یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس گفت : اسلام درهر شرایط افراط و تفریط را نهی کرده است. او نیز تاکید کرد که امروز نیاز است تا همه جهان اسلام با افراطیت مبارزه کند.