مردم افغانستان در شهر های مختلف این کشور با برگزاری تظاهراتی در حمایت از پیامبر گرامی اسلام، انتشار کاریکاتور توهین آمیز علیه ایشان را محکوم کردند.
به گزارشمسلم پرس به نقل از خبر گزاری آوا، هزاران نفر از مردم افغانستان روز گذشته پس از اقامه نماز جمعه در حمایت از پیامبر گرامی اسلام و محکومیت انتشار کاریکاتور توهین آمیز علیه ایشان در میدان گل‌های شهر هرات تجمع کردند. آن ها با سوزاندن بیرق (پرچم) فرانسه، شعار‌های مرگ بر امریکا، فرانسه و انگلیس سر دادند.