جزئیات تقسیم وزارتخانه ها بین «دکتر محمداشرف‌غنی» و «دکتر عبدالله عبدالله» فاش شد.

بر اساس توافق عبدالله و اشرف‎غنی، وزارتخانه های کشور، دارایی، توسعه شهری، کشاورزی، مواد مخدر، آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، حج و اوقاف، اطلاعات، حمل و نقل و معادن مربوط به تیم رئیس جمهور است.
به گفته وی، همچنین وزارتخانه‎های دفاع، خارجه، تجارت، فواید عامه، اقتصاد، دادگستری، مهاجرین، مخابرات، زنان، آموزش و پرورش، توسعه روستاها و بهداشت مربوط به تیم رئیس شورای اجرایی رسیده است.
منبع: خبرگزاری فارس