سخنگوی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از توافق دکتر محمداشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله روی ایجاد کابینه جدید دولت این کشور خبر داد.

نظیف الله سالارزی، سخنگوی رییس جمهور افغانستان گفت که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه روی ایجاد کابینه توافق کرده و در کابینه جدید تمام چهره‌ ها جدید خواهند بود.
همچنین آقای سالارزی در ادامه تصریح کرد که در کابینه‌ جدید حکومت وحدت ملی، چهار عضو کابینه زن خواهند بود.
وی افزود که وزیران وزارتخانه های سکتوری(مهم) در کابینه از جمله ترانسپورت، معادن و پترولیم، انرژی و آب، بر اساس اصل شایسته سالاری انتخاب خواهند شد.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان خاطر نشان کرد که با رقابت نامزد ها، کابینه به شکل مرحله‌ وار به شورای ملی معرفی خواهد شد.
گفتنی است که قبل از این مجلس نمایندگان افغانستان گفته بود که بر اساس قانون، مهلت سرپرست‌ های وزارت‌ خانه ها تمام شده و کابینه‌ حکومت مشروعیت ندارد.

منبع: خبرگزاری رشد