دولت آمریکا در راستای جبران جای خالی سربازان ناتو در افغانستان، ۱۰۰۰ نیروهای نظامی جدید را تا سال آینده میلادی(۲۰۱۵) به این کشور اعزام می کند.

دولت آمریکا با نقض پیمان امنیتی کابل – واشنگتن که بر اساس آن قرار بود ۹ هزار و۸۰۰ نظامی آمریکایی در افغانستان باقی بمانند، ۱۰۰۰ سرباز دیگر را نیز به نیروهای نظامی باقیمانده در این کشور می افزاید.
۳ منبع آگاه فاش کردند که مقامات آمریکایی درباره اعلام تعداد نهایی سربازان اعزامی به افغانستان در حال بحثو تبادل نظر هستند اما یکی از این منابع اعلام کرد که حداقل صدها نیروی نظامی جدید به جمع نیروهای باقی مانده در افغانستان افزوده می شوند.
این منبع آگاه اعلام کرد: اگر آمریکا تعداد نیروهایش را در افغانستان افزایش ندهد، مأموریت ناتو ناتمام خواهد ماند و این سازمان پایگاه هایش در افغانستان را از دست می دهد.
براساس توافق امنیتی میان کابل و ناتو، حدود ۱۲ هزار نیروی نظامی ناتو در افغانستان به منظور محافظت از پایگاه های این سازمان در افغانستان باقی خواهند ماند.