رئیس جمهور افغانستان پس از شرکت در نمازجمعه در مسجد جامع ارگ در دیدار با شماری از علمای دینی، وزرای سرپرست، نمایندگان مردم در شورای ملی و عده ای از بزرگان و متنفذین این کشور، تأکید کرد: همکاری شما در زمینه تحکیم صلح در افغانستان ارزش حیاتی دارد.

به گزارش دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور این کشور در این دیدار در مورد سفر های اخیرش به کشور های عربستان سعودی و جمهوری مردم چین گزارشی را ارائه داد و هر دو سفر را برای افغانستان بسیار با ارزش دانست.
دکتر اشرف غنی افزود که حکومت جدید در تلاش است تا برای افغانستان شرکای را دریابد که در عرصه های مشخص با ما کمک کند تا در زندگی مردم افغانستان تغییرات بنیادی ایجاد گردد.
وی ضمن تشکر از علمای این کشور بخاطر حمایت شان از حکومت وحدت ملی، گفت: همکاری شما در زمینه تحکیم صلح در کشور ارزش حیاتی دارد.
رئیس جمهور افغانستان در این دیدار در رابطه به کابینه جدید گفت که در مورد تشکیل کابینه جدید باید عجله نشود بلکه از تدبیر و دقت کامل استفاده صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری آوا