وزیر دفاع انگلیس تأکید کرد که نیروهای نظامی این کشور تحت هیچ شرایطی دیگر به افغانستان اعزام نخواهند شد.

مایکل فالون؛ وزیر دفاع انگلیس با بیان این که نظامیان این کشور تحت هیچ شرایطی دوباره به افغانستان اعزام نخواهند شد، افزود هیچ تضمینی در برقراری ثبات و امنیت با خروج نظامیان انگلیسی در افغانستان وجود نخواهد داشت و افراط گرایی برای مدت طولانی در این کشور وجود خواهد داشت.
وزیر دفاع انگلیس با تاکید بر این که کشورش اشتباهات سیاسی و نظامی زیادی را در افغانستان طی ۱۳ سال گذشته مرتکب شده است، اظهار داشت حضور انگلیس در افغانستان بهترین فرصت در برقراری امنیت و ثبات در این کشور بود.
وی این اظهارات را به دنبال ترک آخرین پایگاه های نظامی و پایان دادن به عملیات های نظامی نیرو های کشورش در افغانستان گفته است.
وی همچنین با اشاره به این که حضور انگلیس در افغانستان به معنای متوقف کردن مخفیگاه های امن تروریسم در افغانستان بود، هشدار داد این کشور هنوز با خطر تهدید حملات شورشیان مواجه است.