بیش از یک هزار و ۱۰۰ سرباز " گارد ویژه اورگن " آمریکا، به صورت رسمی مأموریت خود در افغانستان را آغاز کردند.

بیش از یک هزار و ۱۰۰ سرباز " گارد اورگن " آمریکا از ۲ ماه گذشته، مأموریت خودشان درافغانستان را به صورت رسمی آغاز کردند.

این گارد ویژه که آموزش‌های خاصی را گذرانده‌اند، مأموریت مشابه‌ای با آنچه که در عراق داشتند، در افغانستان نیز دنبال می‌کنند.

آن‌ها در افغانستان وظیفه پشتیبانی از «عملیات آزادی بلند مدت» و تأمین امنیت نیروهای آمریکایی در زمان خروج از افغانستان و تأمین امنیت نیروهایی که قرار است پس از سال ۲۰۱۴ در این کشور باقی مانند را بر عهده دارند.

گفته می‌شود، گارد ویژه اورگن از جمله آخرین نیروهایی است که از افغانستان خارج می‌شود.