رئیس جمهور افغانستان در دیدار با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت: افغانستان نباید میدان رقابت کشورهای خارجی باشد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اطلاعیه‎ای اعلام کرد: حامدکرزی رئیس جمهور این کشور شب گذشته با «دنیل فلدمن» نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان و سفیر آن کشور در کاخ ریاست جمهوری دیدار کرد.

حامد کرزی در این دیدار گفت: روند انتخابات افغانستان بیش از حد طولانی شده و شهروندان این کشور را نگران کرده است و همه خواستار پایان این روند و تشکیل دولت جدید هستند.

رئیس جمهور افغانستان در پایان اظهار داشت: افغانستان نباید میدان رقابت کشورهای خارجی شده و از آمریکا خواست که در رابطه با اوضاع افغانستان فضای تفاهم با سایر کشورها را دنبال کند.

در این اطلاعیه آمده است: نماینده ویژه آمریکا در این دیدار به حامد کرزی در مورد چگونگی پیشرفت‎های اخیر در روند انتخابات افغانستان گزارش داد.

روند بازشماری ۱۰۰ درصدی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسیده و اعلام نتایج منتظر تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی است که تصمیم نهایی خود را گرفته و نتایج نهایی اعلام شود.

ازسوی دیگر، ۲ کاندیدا برای تشکیل دولت وحدت ملی طی چند روز گذشته دیدارها و گفت‎وگوهایی داشتند که به گفته سخنگویان هر ۲ ستاد این دیدارها پیشرفت‎هایی داشته است.