صدراعظم آلمان وعده داده است که کمک نظامی برلین به افغانستان حتی پس از برنامه اعلام شده برای خروج نیروهای نظامی از این کشور در سال ۲۰۱۴، ادامه داشته باشد.

آنگلا مرکل که با توماس دو مایزیر وزیر دفاع آلمان همراه بود، روز جمعه در شهر مزار شریف واقع در شمال افغانستان این اظهارات را مطرح کرد.

صدراعظم آلمان همچنین شرایطی را برای حمایت برلین از افغانستان مطرح کرده و از دولت کابل خواست تا نهادهای دموکراتیک را در این کشور تاسیس کند.

کشور آلمان با ۴۳۰۰ نیروی نظامی در استان‎های قندوز، بلخ و بدخشان، پس از امریکا و انگلیس، بزرگ‎ترین اردوی نظامی در این کشور جنگ زده را در اختیار دارد.

مرکل همچنین خاطرنشان کرد که آلمان «به روند سیاسی در جریان در افغانستان، چشم دوخته است.»

آلمان متعهد شده که پس از زمان تحقق برنامه خروج نیروهای نظامی تحت امر امریکا از افغانستان تا سال ۲۰۱۴، تعداد نیروهای نظامی خود را در این کشور جنگ زده به ۸۰۰ سرباز کاهش دهد.

وزیر دفاع آلمان در تاریخ هجدهم آوریل اعلام کرد که برلین در نظر دارد حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ تن از نیروهای خود را از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ در افغانستان نگاه دارد.

پارلمان آلمان نیز در اواخر ماه ژانویه با تمدید مدت حضور نیروهای نظامی این کشور در افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴ موافقت کرد.

هرچند که برنامه آلمان برای نگاه داشتن نیروهای نظامی خود در کشور جنگ‎زده افغانستان، نارضایتی آلمانی‎ها را به دنبال داشته ولی سیاست‎مداران و جناح‎های سیاسی در این کشور از این برنامه حمایت می‎کنند.

نیروهای آلمانی از زمان تهاجم تحت امر امریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی، در این کشور حضور دارند.