انفجار در استان فاریاب افغانستان دستکم ۱۵ کشته و زخمی برجا گذاشت.[divide] این انفجار در شهر «میمنه» مرکز استان فاریاب روی داد و کشته و مجروحان آن غیرنظامیان هستند.
تاکنون گزارش دقیقی از تلفات و مجروحان این انفجار گزارشی منتشر نشده است و مقامات محلی نیز در این باره واکنشی نداشته‌اند.