پلیس افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد انفجار بمب در استان هرات در غرب این کشور به کشته شدن دو نیروی پلیس و زخمی شدن هفت غیر نظامی منجر شد. [divide] به نقل ازخبرگزاری شین‌هوا ، پلیس افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد انفجار بمب در استان هرات در غرب این کشور به کشته شدن دو نیروی پلیس و زخمی شدن هفت غیر نظامی منجر شد.