قیوم کرزی برادر حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که به نفع زلمای رسول، وزیر امور خارجه سابق این کشور، از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، کنار می کشد.
به نقل ازخبرگزاری فرانسه، قیوم کرزی در کنفرانسی مطبوعاتی در کابل در کنار زلمای رسول، وزیر امور خارجه سابق افغانستان و یکی از نزدیکان رئیس جمهور کنونی، حمایت خود را از زلمای رسول اعلام کرد.
وی افزود: از این پس ما یک ائتلاف تشکیل داده و در کنار یکدیگر برای پیروزی در انتخابات مبارزه خواهیم کرد.
با کنار کشیدن قیوم کرزی که طی روزهای گذشته موضوع شایعات زیادی در کابل بود، شمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به ده تن کاهش یافت.
براساس قانون اساسی افغانستان، حامد کرزی که دو دوره ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت نمی تواند در انتخابات این دوره شرکت کند.
ائتلاف کرزی و رسول که از محبوبیت برخوردار است، در واقع می تواند پیروزی بزرگی برای آنها رقم بزند.