استاد دانشگاه کابل، کشمکش در امضای پیمان امنیتی را بازی آمریکا دانسته و گفت که آمریکا بازی جدیدی براه انداخته تا با کشمکش بر سر امضای پیمان امنیتی کابل-واشنگتن، افکار عمومی مردم افغانستان را با فریب به سوی خود جلب کند. «عزیز الله فانوس»، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه کابلبا اشاره به عجله آمریکا برای امضای پیمان امنیتی کابل - واشنگتن اظهار داشت که مردم فکر می‎کنند، براستی آمریکا برای امضای پیمان امنیتی عجله دارد، در حالی که این کشور با تاکید بر امضای هرچه زودتر پیمان امنیتی به دنبال جلب و جهت دهی افکار عمومی مردم افغانستان به سوی خویش است و قصد دارد تا مردم را از عدم امضای این پیمان و بحران‌های آینده بترساند. وی افزود که آمریکا با فریبکاری فضای سیاسی و اجتماعی را طوری مدیریت کرده تا مردم افغانستان بیش از پیش به حضور آمریکا احساس نیاز کنند و بدینوسیله مشروعیت بیشتری برای حضور در این کشور بدست آورد. فانوس خاطر نشان کرد که قبل از برگزاری «لویه جرگه مشورتی»، بسیاری از مردم مخالفت‎شان را با پیمان امنیتی کابل - واشنگتن ابراز می‌کردند اما پس از برگزاری لویه جرگه و پیشرفت بازی آمریکا، اکثر مردم بخاطر ترس از بدتر شدن وضعیت این کشور بر امضای پیمان امنیتی با آمریکا تاکید می‌کنند.شروط کرزی برای امضای پیمان امنیتیکارشناس افغان در مورد شروط حامد کرزی برای امضای پیمان امنیتی با آمریکا نیز اظهار داشت که ۲ شرط مطرح شده از جانب «حامد کرزی» در قطعنامه لویه جرگه نیز بیان شد که شرط اول یعنی پیشرفت روند صلح با حمایت عملی آمریکا به گونه‎ای است که با گذشت زمان می‎توان نسبت به آن مطمئن شد. از سوی دیگر آمریکا مدعی است که از روند صلح افغانستان حمایت می‎کند، در حالی که واقعیت متفاوت از ادعای این کشور باشد. وی افزود که آمریکا با عدم حمایت از طالبان و اعمال فشار بر پاکستان می‎تواند، باعثپیشرفت در روند صلح افغانستان شود، اما این کشور با عدم نابودی طالبان به دنبال اهرم فشار علیه دولت افغانستان است. به باور این استاد دانشگاه کابل، عدم جواز ورود نظامیان آمریکایی به خانه‎های مردم افغانستان به نفع آمریکاست، همچنین در صورتی که به نیروهای آمریکا اجازه ورود به خانه‌های مردم داده نشود، آن‌ها خانه‌های مشکوک به حضور طالبان را بمباران خواهند کرد و در نتیه مردم افغانستان بیشتر صدمه خواهند دید. فانوس تاکید کرد که آمریکا حاضر نخواهد شد تا در صورت حمله طالبان، خاموش بنشیند.تشویق دولت افغانستان برای امضای پیمان امنیتی از سوی ناتو«هاینس هیلدمن»، سخنگوی آیساف در افغانستان گفت که چنانچه افغانستان پیمان امنیتی را با آمریکا به امضا رساند، سازمان ناتو نیز پیمان امنیتی جداگانه‎ای را با افغانسان امضا خواهد کرد. کارشناس افغان گفته‎های سخنگوی آیساف را به منظور تشویق برای امضای این پیمان عنوان کرد و گفت: کشورهای عضو ناتو نیز افغانستان را به امضای پیمان امنیتی با آمریکا تشویق می‌کنند تا این کشورها بتوانند، به خاطر موقعیت جغرافیایی خوب افغانستان، با این کشور پیمان امنیتی امضا کنند.آمریکا به هر قیمتی در افغانستان حضور خواهد داشتاستاد دانشگاه کابل ادامه داد که حضور آمریکا در افغانستان نیازی به رضایت یا عدم رضایت مردم افغانستان ندارد، چنانچه در ۱۲ سال گذشته نیز این حضور به خواست مردم نبوده است. وی افزود: آمریکا به دنبال ایجاد فضایی است تا مردم افغانستان احساس آزادی کنند و در مورد حضور نیروهای خارجی خودشان تصمیم بگیرند، در حالی که آمریکا با زور و قدرتش این پیمان را به امضا می‌رساند.خروج کامل آمریکا از افغانستان(گزینه صفر)به باور فانوس، آمریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد و در عین حال ممکن است، با استفاده از حامد کرزی در مخالفت با پیمان امنیتی، خروج بخشی از نظامیانش را از این کشور عادی جلوه دهد.تأثیر مخالفت «حزب اسلامی» و پاکستان با امضای پیمان در روند صلحاستاد دانشگاه کابل گفت: با وجود اینکه حزب اسلامی، طالبان و دولت پاکستان مخالف امضای پیمان امنیتی هستند و همواره هشدار می‌دهند که در صورت امضای این پیمان روند صلح پیشرفت نخواهد رفت، اما عدم امضای این پیمان هم تاثیری در روند صلح نمی‌گذارد.نابسامانی‎های افغانستان تا کی؟ کارشناس افغان، حضور 12 ساله آمریکا و ادامه نابسامنی‌ها در افغانستان را سوال برانگیز دانسته و گفت که ادامه نابسامانی‎های افغانستان، حیثیت آمریکا را خدشه‌دار خواهد کرد و حتی مردم این کشور نیز دولت آمریکا را به پرسش خواهند گرفت که با هزینه‌های هنگفت چه تغییر مثبتی در افغانستان حاصل شده است، بنابراین بایستی دولت آمریکا در سال‌های آینده در رفع نابسامانی‎های افغانستان تلاش کند.