رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با حضور در مجلس سنای این کشور گفت که برگزاری انتخاباتی شفاف در افغانستان ممکن نیست. «یوسف نورستانی»، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهار داشت: با توجه به وضعیت ناامن افغانستان به هیچ وجه انتخابات در این کشور به صورتی شفاف برگزار نخواهد شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در تاریخ 16 فروردین سال 93 برگزار شود، در عین حال 11 نامزد برای احراز پست ریاست جمهوری به طور رسمی با هم رقابت می‌کنند. نورستانی افزود: یکی دیگر از مشکلات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دولت نو پا در این کشور است که قادر به تامین امنیت سراسری نیست و این مسئله علت مهمی در عدم شفافیت انتخابات محسوب می‌شود. وی خاطرنشان کرد: انتخابات در اکثر کشور‎های بزرگ نیز کاملا شفاف برگزار نمی‎شود، در حالی که آن‌ها تمام امکانات را در دست دارند و صلح نیز در کشورشان حاکم است. شفافیت در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان پس از آن مطرح شد که حامد کرزی آن را یکی از شروط خود برای امضای پیمان امنیتی با آمریکا قرار داد. با این حال، نورستانی معتقد است که شرکت مردم در انتخابات و نظارت دقیق نامزدها در زمان شمارش آرا، شفافیت انتخابات را تضمین خواهد کرد. وی در ادامه تاکید کرد که شمارش آرای رای‌دهندگان برای اولین بار پس از پایان زمان رای‌دهی در محل انجام خواهد شد و بایستی ناظرین کاندیداهای انتخابات در این مراکز حضور داشته باشند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات بی‌طرف هستند رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بر بیطرفی اعضای این کمیسیون تاکید کرد و اظهار داشت که تمام اعضای کمیسیون مستقل انتخابات متعهدند که به نفع هیچ کاندیدایی فعالیت نکنند و چنانچه کارمندی در انتخابات سال آینده تقلب کند، این کمیسیون متهم را به دادستانی معرفی خواهد کرد. این در حالی است که برخی از اعضای مجلس سنای افغانستان چندین بار خواستار تعویق انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی این کشور به علت سرمای شدید هوا در زمان برگزاری انتخابات شده بودند اما نورستانی گفت که زمان برگزاری انتخابات بر اساس قانون مشخص شده و قابل تغییر نخواهد بود. وی افزود: اگر مجلس سنا و پارلمان، 16 فروردین سال آینده را برای برگزاری انتخابات قبول نداشتند، بایستی از اول آن را تصویب نمی‌کردند. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان خاطرنشان کرد: قانون انتخابات افغانستان مشکلات و نواقصی دارد که پس از برگزاری انتخابات سال آینده به مجلس سنا و پارلمان برای تعدیل، معرفی خواهد شد. طبق قانون انتخابات افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری بایستی طی 30 الی 60 روز قبل از به قدرت رسیدن رئیس جمهور جدید برگزار شود.