خبرگزاری فرانسه - «شهزاده شاهد»، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد: قراراست، اعضای شورای عالی صلح این کشور با هدف شرکت در نشست صلح کشورهای اسلامی به عربستان سفر کنند. وی بی‌آنکه به زمان برگزاری این نشست اشاره کند، گفت: شرکت کنندگان در این نشست درباره چگونگی ایجاد صلح وامنیت در افغانستان بحث و تبادل نظر خواهند کرد. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان با بیان اینکه کنفرانس صلح «جده» در ادامه نشست کشورهای اسلامی برگزار می‌شود، گفت: در این نشست که قرار است، از سوی شورای عالی صلح افغانستان برگزار شود، علمای کشورهای اسلامی حضور می‌یابند. کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند، از آنجا که عربستان سعودی و پاکستان از جمله کشورهای اسلامی هستند که حاکمیت طالبان را به رسمیت شناخته بودند، اکنون می‎توانند برای تامین صلح و حضور طالبان پای میز مذاکره نقش ایفا کنند. عربستان سعودی از جمله حامیان مالی گروه طالبان است.