کمیسیون انتخابات افغانستان «دل‌آقا کوهدامنی» نامزد ریاست جمهوری را به دلیل تکمیل نکردن شرایط نامزدی از لیست ابتدایی نامزدهای ریاست جمهوری حذف کرد. مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کردند: نام یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری را به دلیل عدم تکمیل مدارک، از لیست ابتدایی حذف کردند. «نورمحمد نور» سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این خصوص گفت: این نخستین اقدام کمیسیون در بخش کنترل فرم‌های تکمیلی نامزدها است و این روند به صورت جدی همچنان ادامه دارد. 27 تن ازشخصیت‌های برجسته سیاسی و چهرهای مطرح و سرشناس افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت‌نام کردند و «کوهدامنی» نخستین  فردی است که نام وی از سوی کمیسیون انتخابات این کشور از لیست کاندیداها حذف شده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در تاریخ 16 فروردین ماه سال آینده برگزار شود.