غرب با وعده‌ نابودی تروریسم و کمک به توسعه زیرساخت‌ها وارد افغانستان شد اما پس از گذشت 12 سال در هیچ یک از این حوزه‌ها موفق نبود و باعث شد مردم خود به فکر رهایی از خاموشی باشند و با استفاده از صفحات خورشیدی خانه خود را روشن کنند.