2گروه از اعضای طالبان که در مناطق «شیندند» و «انجیل» ولایت هرات فعالیت‌های ضددولتی داشتند با همکاری مردم و نیروهای امنیتی در غرب افغانستان سلاح خود را زمین گذاشته و به روند صلح در این کشور پیوستند.