شمار سربازان یا کهنه سربازان انگلیسی که در سال ۲۰۱۲ مرتکب خودکشی شدند ۲۰ درصد بیشتر از تعداد سربازانی است که این کشور در سال گذشته در جنگ افغانستان از دست داد.
آمار ارائه شده از سوی وزارت دفاع انگلیس نشان می‌دهد ۲۱ سرباز و ۲۹ کهنه سرباز در سال ۲۰۱۲ خودکشی کردند و این در حالی است که تنها ۴۰ انگلیسی در همین بازه زمانی در جریان نبرد در کشور افغانستان جان خود را از دست داد. شبکه بی‌بی‌سی آمار خودکشی سربازان را بر اساس مقررات آزادی اطلاعات بدست آورد ولی برای اگاهی از میزان خودکشی کهنه سربازان از منابع دیگری استفاده کرد. از سوی دیگر، آمار وزارت دفاع انگلیس نشان می‌دهد شمار سربازان این کشور در افغانستان که دچار اختلال تنش‌زای پس از فاجعه شده‌اند ظرف سه سال بیش از دو برابر شده است. تعداد سربازانی که در سال ۲۰۰۹ با این اختلال روبرو بودند ۱۰۸ نفر بود و این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۲۳۱ تن رسید. وزارت دفاع انگلیس می‌گوید، از زمان حمله نیروهای تحت امر امریکا به کشور از افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی، ۱۳۴ هزار و ۷۸۰ نیرو در این کشور مستقر کرده است. جنگ افغانستان تاکنون منجر به کشته شدن ۴۴۴ سرباز انگلیسی شده است. در حال حاضر، ۷۹۰۰ نیروی انگلیس در این کشور آسیایی مستقر هستند.