به گزارش خبرگزاری مسلم پرس آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سبحانی، نوری همدانی به پرسشی درباره پخش نذورات در مسیر عزاداری ها و ریختن زباله ها و ذبح حیوانات در مسیر عزاداران پاسخ داده اند.

به گزارش خبرگزاری مسلم پرس آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، سبحانی، نوری همدانی به پرسشی درباره پخش نذورات در مسیر عزاداری ها و ریختن زباله ها و ذبح حیوانات در مسیر عزاداران و همینطور ریختن آب جوش در ذیر درختان و مسیر تردد عابرین پاسخ داده اند.

به گزارش شفقنا متن  پرسش مطرح شده وپاسخ این مراجع عظام تقلید بدین شرح است:

احتراماً از آنجایی که مردم مومن و ولایتمدار ایران اسلامی همواره بر حفظ شعائر اسلامی بالاخص حضور پرشور و شعور در مراسمات عزاداری سالار و سرور شهیدان حضرت اباعبداله الحسین(علیه السلام) و یاران باوفای آن حضرت توجه ویژه ای داشته اند و همین علاقه قلبی سبب شده است که هر یک از ایرانیان به هر طریق ممکن از قبیل شرکت در دستجات عزاداری، پخش نذورات و…

عرض ارادت خود را به محضر مقدس امام حسین(علیه السلام) ابراز نمایند و در این بین به علت خودجوش بودن عزاداری ها و عدم تبعیت از هر ضابطه و قاعده ای، برنامه هایی که بدین منظور و با نیت ثواب اجرا می شود آثار مخربی از قبیل ریخت و پاش های غیر متعارف زباله و ظرف های یک بار مصرف، خون حیوانات ذبح شده در مسیر تردد عزاداران، ریختن آب جوش غذاهای نذری در مسیر تردد عزاداران و ذیل درختان، کثیف و آلوده شدن محیط زندگی و… را بدنبال دارد و شهرداری ها و دهیاری ها مجبورند جهت رفع این موارد و معضلات مبالغ هنگفتی را از بین المال هزینه نمایند.

در نظر داریم نظر آن مرجع عالیقدر را در خصوص این قبیل رفتارها (پخش نذورات در مسیر عزاداری ها، ریختن زباله ها در مسیر عزاداری، ذبح حیوانات در مسیر عزاداران، ریختن آب جوش در ذیل درختان و مسیر تردد عابرین و…) که کسب اتلاف بسیار زیاد بیت المال و آلودگی شهرها و روستاها و تخریب محیط زیست می شود را کسب نمایم تا انشااله بتوانیم به نحو درست عزاداری های خود را سامان دهیم.

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:

به طور کلی اصل عزاداری برای سالار شهیدان حضرت سیدالشهدا علیه السلام از فضل قربات است و باید شیعیان به آن اهمیت بیشتر دهند و البته در حین عزاداری رعایت اصول بهداشت و نظافت را هم نمایند تا از همه جهات عزاداران امام حسین علیه السلام الگو و نمونه باشند.

آیت الله مکارم شیرازی:

عزاداری خامس آل عبا از افضل قربات است و باید هر چه با شکوه تر برگزار گردد، ولی بر عزاداران عزیز لازم است از آلوده کردن کوچه ها و خیابان ها و سطح شهرها و آبادی ها جداً اجتناب ورزند و نظافت را در حد امکان مراعات کنند و مزاحمت ها را به حداقل برسانند، مخصوصاً قربانی ها را در گوشه ای که دور از مسیر مردم باشد، ذبح کنند تا کوچه و خیابان ها و مساجد آلوده نشوند.

آیت الله سبحانی:

باید کارهای خیر به تمام معنی خیر باشد باید از کارهایی که مایه مزاحمت دیگران است پرهیز شود. در هر حال هر نوع عزاداری باید مایه مباهات باشد نه وسیله نگرانی دیگران.

آیت الله نوری همدانی:

بر مومنین لازم است که عزاداری سالار شهیدان علیه السلام را براساس آنچه که متداول و متعارف بین مومنین است انجام دهند و از هرگونه عملی که موجب وهن مذهب می گردد خودداری نمایند.