خداوند متعال در سوره یانبیاء از آسمان و سقف حفاظتی زمین سخن گفته است که نشانه ای از علمی بودن و آسمانی بودن این کتاب مقدس است.

﴿ وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً﴾

معنی سوره‌انبیاء، آیه۳۲ (و ما آسمان را سقف محفوظی نمودیم). سقف، به چیزی اطلاق می‌شود که در بالا قرار دارد و آنچه زیر آن است از خطرات خارجی مصون می‌ماند؛ به دیگر سخن، سقف، باعث حفظ افراد و کسان و اشیاء ذیل خود از خطرات فضای اطراف است.

قرآن کریم آسمان را سقف محفوظ می‌نامد، سقفی که باعث حفظ زمین و زمینیان است و آن فقط در محدوده‌ی جو زمین قرار دارد نه دیگر کُرّات به واقع اگر این سقف و لایه‌ی جوی نمی‌بود خطرات زیادی از ناحیه فضا و اشعه‌های خطر ساز خورشید به سوی زمین رهسپار بود.

لذا مراد از سقف، جوی است که همچون سقفی گرداگرد زمین را فرا گرفته است و آن را در برابر شهاب‌ها و سنگ‌های سرگردان و اشعه کیهانی نگاه می‌دارد و از انهدام حفظ می‌کند.

جو یا سقف محفوظ از نظر‌گاه علم جدید گرداگرد سطح زمین را پوششی از هوا احاطه کرده است این پوشش آدمی را از اشعه‌ی فرا بنفش خورشید محفوظ میدارد و موجب اعتدال دماهای بسیار متفاوت زمین می‌شود.

اتمسفر یا جو از یک سو، با داشتن گاز اکسیژن امکان حیات بر روی زمین را به وجود می‌آورد واز سوی دیگر، پوششی بسیار حیاتی است که مانع انعکاس انرژی حاصل از زمین به خورشید می‌شود.

به‌علاوه اتمسفر با جریانات هوایی که در داخل آن وجود دارد سبب تعادل حرارت می‌شود اگر اتمسفر وجود نداشت هوا در روز داغ و سوزاننده و در شب سرد و منجمد کننده می‌بود. آنچه در بالا از آن سخن به میان آمد، دیدگاه علم روز و دانش نوین است که به فواید جوّ بعد از پیشرفت علم پی برد، اما می‌بینیم که قرآن جلوتر از کاروان علم از این مهم پرده برداشت و با تعبیری زیبا بیان داشت که ما آسمان را سقفی محفوظ و نگه‌دارنده برای شما قرار داده‌ایم محققا بر انسان‌های پر اخلاص و به دور از غش وکینه روشن است آنچه قرآن گفت، صحیح و دور از شک است.

تمام ستایش خدایی را سزاست که پروردگار جهانیان است.