استاد علوم سیاسی دانشگاه سوئز مصر گفت: گروه های افراطی برای دستیابی به اهداف سیاسی خود متوسل به خشونت شده اند در حالی که چنین اقداماتی به نفع آنها و کشور نیست.
جمال سلامه امروز (شنبه) تصریح کرد: عاملان ده ها کشته و بیش از یک هزار زخمی در اعتراضات اخیر کسانی هستند که با خواست ملت مخالفت می کنند یا خواهان پیشرفت کشور نیستند. وی افزود: ملت مصر علیه گروهی قیام کرد که کشور را به سوی نابودی پیش می بُرد. استاد علوم سیاسی دانشگاه سوئز اظهار داشت: ملت مصر تظاهرات اعتراضی خود را به صورت مسالمت آمیز برگزار کرد و برای اولین بار همه نهادهای کشور و مردم با همدیگر یکصدا شدند. سلامه گفت: گروه هائی که آینده سیاسی خود را در خطر می دیدند، متوسل به خشونت شده اند تا آنچه (یعنی قدرت) را که سال گذشته به دست آورده بودند، حفظ کنند. وی از نیروهای مسلح برای برقراری نظم و امنیت تقدیر و خاطرنشان کرد: وقوع خشونت و ناامنی در کشوری که شاهد تغییرات است، نیز امری طبیعی می باشد. استاد علوم سیاسی دانشگاه سوئز گفت: نیروهای مسلح بخشی جدانشدنی از ملت مصر هستند و ملت به آنها کاملا اعتماد دارد و تا زمانی که نهادهای کشور حامی انقلاب باشند و ملت نیز هوشیار باشد، خشونت و ناامنی دوام نخواهد آورد. تجمع گروه های افراطی در مناطق مختلف به نفع این گروه ها و کشور نیست. سلامه گفت: گروه های افراطی در قبال کشور احساس مسئولیت نمی کنند و به آینده آن و منافع ملی اهمیت نمی دهند.