کارشناس سوری امور راهبردی گفت: اختلافات ائتلاف مخالفان سوری خارج نشین درنشست استانبول در زمینه انتخاب رئیس جدید و به درازا کشیدن این امر بیانگر انشقاق و تفرقه و نبود انسجام میان آنان است.
احمد الحاج علی روز شنبه اظهار داشت: عوامل خارجی و وجود نابسامانی داخلی در ائتلاف مخالفان خارج نشین باعث عدم اجماع اعضای این ائتلاف درخصوص انتخاب رئیسی جدید شد به طوری که سر انجام پس از دو روز و با اختلاف سه رای - که حاکی از باقی بودن اختلافات میان آنهاست- این غائله روز جمعه (14تیرماه) به پایان رسید. وی افزود: مخالفان بر سر تصاحب قدرت و منصب با یکدیگر درجدل و رقابت هستند و مساله دیگر اینکه پیروزی های ارتش سوریه و عقب نشینی تروریست های مجهز به انواع تسلیحات نیز باعث بروز اختلافات در ائتلاف خارج نشین شده است و مردم سوریه هم آشکارا مخالفت خود با تروریست ها و جنایتکاران را اعلام کرده اند. این کارشناس سوری تصریح کرد: تحولات مصر نیز ضربه سنگینی به ائتلاف مخالفان سوری خارج نشین وارد کرد و همچنین کشورهای حامی این ائتلاف هم با یکدیگر اختلاف دارند به عنوان مثال ترکیه و قطر از جناحی خاص در ائتلاف مزبور حمایت می کنند و عربستان نیز از حامی جناحی دیگر است که این امر برتشدید اختلافات اعضای ائتلاف افزوده است. الحاج علی اظهار داشت: کسانی که خود را مخالفان خارج نشین می نامند ، در حال رقابت و کشمکش با یکدیگر هستند و می خواهند خود را بیشتر از دیگری دست بوس غرب، مجری توطئه های رژیم صهیونیستی و آمریکا و تابع عربستان ، قطر و ترکیه به عنوان حامیان تروریسم در منطقه نشان بدهند و برای نیل به هدف خود به هر دروغ و فریبی متوسل می شوند. کارشناس سوری امور استراتژیک خاطرنشان کرد: اعضای ائتلاف مخالفان خارج نشین می دانند که در صورت تصدی هر سمتی از مزایایی مانند مزایای مالی برخوردار خواهند شد به همین دلیل هر یک از آنها درپی اثباث توانمندی های خود است. الحاج علی گفت: کسانی که در استانبول گردهم آمدند، گروه های غیرمنسجم و غیرمتحدی هستند که هر یک از این گروه ها برای برخورداری از کمک های خارجی یا کسب امتیازاتی در کنفرانس "ژنو 2 " تلاش می کند که خود را بزرگ و قدرتمند نشان بدهد. گفتنی است، پس از دو روز کشمکش میان گروه های مخالف سوری در نشست استانبول ترکیه و برگزاری جلسات متعدد، بالاخره عصر دیروز (جمعه) "احمد جربا" نماینده مورد حمایت عربستان با اختلاف کم نسبت به رقیب خود که از سوی قطر و ترکیه حمایت می شد، به عنوان سرکرده جدید گروه های معارض خارج نشین سوری موسوم به "ائتلاف ملی معارضان" انتخاب شد. در رقابت میان احمد جربا و مصطفی دباغ (دبیرکل فعلی ائتلاف) احمد جربا تنها با اختلاف سه رأی نسبت به رقیب خود به ریاست ائتلاف تعیین شد.