هماهنگ کننده جمعیت ملی تغییر مصر، با رد ادعای وقوع کودتا، تحولات اخیر در این کشور را با تمام تعریف های ارائه شده در باره کودتا مغایر دانست.
"احمد بهاء الدین شعبان" روز شنبه ، خاطر نشان کرد: تندروی های دینی اخوان، کشور را به پرتگاه جنگ طایفه ای سوق داد به طوری که برای نخستین بار در مصر، شاهد حمله به طایفه هایی نظیر مسیحی ها، شیعیان و حتی برخی از گروه های سنی بودیم و چهار تن از شهروندان مصری فقط به بهانه وابسته بودن به مذهب تشیع کشته شده و جنازه آنان در خیابان ها بر زمین کشیده شد. این رهبر جبهه نجات مصر افزود: آن چه در مصر اتفاق افتاد، به خیابان آمدن شمار زیادی از مردم در همه شهرهای کشور بود که تعداد آن ها 33 میلیون از همه گروه ها ارزیابی شده است. آن ها به خیابان ها ریختند تا در برابر خطری که کشورشان را در معرض فروپاشی کامل قرار داده بود، ایستادگی کنند. شعبان با رد کودتای نظامی اظهار داشت: کودتای نظامی، اقدام یک گروه نظامی یا حزب سیاسی در به کارگیری جنگ افزارها جهت به دست گرفتن قدرت و سرکوب آزادی ها و اعلام وضع فوق العاده است، اما آن چه در مصر اتفاق افتاد، با همه این حالت ها تفاوت داشت. وی تاکید کرد که حاکمیت اخوان المسلمین در مصر، سبب بروز نابسامانی در همه امور کشور شد، تا جایی که همه چیز رو به توقف نهاد، دیگر نه بنزینی بود، نه آب برای آشامیدن، نه برق برای روشن کردن چراغ خانه ها. همه چیز متوقف شد و کشور، به وضوح به سمت فروپاشی وحشتناکی در حال سوق یافتن بود در واقع همه چیز، به سمت نقطه صفر در حرکت بود. شعبان خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی، میلیون ها تن از مردم به خیابان ها ریختند و از نیروهای مسلح خواستند تا کشور را از فروپاشی نجات دهند، به این ترتیب آن چه در مصر اتفاق افتاد، یک کودتا نبود، بلکه اراده ملت برای تغییر بود. وی با اشاره به واکنش های اخوان المسلمین به عزل مرسی، آن را قابل درک ارزیابی کرد و گفت: اخوان که در راس قدرت قرار داشت و همه چیز را به مدت یک سال در دست داشت، هنوز نمی تواند از دست دادن این موقعیت را باور کند. هماهنگ کننده جمعیت ملی تغییر، گفت: از اخوان المسلمین می خواهم وضع پیش آمده را بپذیرد و به دنبال یافتن نقاط اشتراک باشد تا اوضاع بیش از این به تنش کشیده نشود زیرا مقابله ارتش با اکثریت مردم، به هیچ وجه به نفع اخوان المسلمین نخواهد بود، بنابراین اخوان باید از این فرصت برای تصحیح اوضاع استفاده کند. عضو ارشد جبهه نجات تصریح کرد: در حال حاضر مصر، رئیس جمهور موقت دارد و مذاکرات برای تشکیل دولت جدید بدون هرگونه حضور ارتش در عرصه سیاسی در جریان است. در واقع عرصه سیاسی در دست قضات و افراد غیر نظامی است و در میان این افراد هیچ شخص نظامی وجود دارد. وی طرح های پیشنهادی محمد مرسی در باره دولت ائتلافی پیش از عزلش از قدرت را دیرهنگام توصیف کرد و گفت: او بعد از آن که مطمئن شد مردم کاملا نظام او را رد کرده اند، این طرح ها را ارائه کرد. این در حالی است که می توانست در طول یک سال حاکمیت خود به مطالبات مردمی جامه عمل بپوشاند. شعبان افزود: مطالبات موجود فقط از سوی احزاب ملی گرا مطرح نشد، بلکه حتی حزب سلفی النور نیز که هم پیمان اخوان بود به سبب مخالفت با اخوانی سازی حاکمیت، از قدرت کنار گذاشته شد.