باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا بار دیگر با تکرار اظهارات سوداگرانه درباره برنامه انرژی هستهای از جنگ رسانههای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده است.
باراک اوباما این اظهارات را روز چهارشنبه (۳۰ اسفند، ۲۰ مارس) در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل در بخش شرقی بیت المقدس بیان کرد. رئیس جمهور امریکا گفت که در ارتباط با برنامه انرژی هسته ای «همه گزینه ها بر روی میز است» و واشنگتن «هر آن چه را که برای جلوگیری از دستیابی ایران به بدترین نوع سلاحهای موجود در جهان لازم است انجام خواهد داد.» با این حال وی افزود: «زمان برای حل این موضوع از راه دیپلماتیک وجود دارد.» همچنین، اوباما حمله یکجانبه رژیم اسرائیل علیه ایران را تائید کرد اما قول نداد واشنگتن نیز در این حمله به رژیم تل آویو کمک کند. رئیس جمهور امریکا گفت: «هنگامی که موضوع تصمیمگیری برای انجام هر نوع اقدام نظامی مطرح است، هر کشور باید تصمیمات خود را بگیرد.» امریکا، اسرائیل و برخی از همپیمانان آنها، با طرح اتهامهایی تاییدنشده مبنی بر امکان تلاش ایران برای پیگیری اهداف نظامی در برنامه انرژی هستهای خود، تحریم هایی یکجانبه و غیرقانونی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کردهاند. ایران ضمن رد این ادعاها، همواره تاکید کرده است به عنوان یکی از امضاکنندگان متعهد پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (انپیتی) و یکی از اعضای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از حق استفاده از فنآوری هستهای برای دستیابی به اهداف صلحآمیز برخوردار است. افزون بر آن، نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون چندین بار از تاسیسات اتمی ایران بازدید کردهاند، اما هیچ مدرکی دال بر انحراف در برنامه هسته ای ایران نیافتهاند. باراک اوباما که برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهور امریکا به سرزمینهای اشغالی سفر کرده است همچنین گفت که «منافع امنیتی بنیادی» واشنگتن «ایستادن در کنار» رژیم اسرائیل است. اوباما روز چهارشنبه در نخستین اظهارات خود در بدو ورود به تل آویو گفت: «ایالات متحده مفتخر است که به عنوان قدرتمندترین همپیمان و نیز بزرگترین دوست شما [رژیم اسرائیل] در کنار شما ایستاده است.»