اندیشمند و تاریخدان معروف مصری فاش کرد که وزیر دفاع مصر پیش از برکناری " محمد مرسی " از ریاست جمهوری با تصمیم وی برای قطع روابط با سوریه مخالفت کرده بود.
"محمد حسنین هیکل" تاکید کرد که مرسی مدت کوتاهی قبل از اعلام رسمی قطع روابط با سوریه، این موضوع را به "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع مصر اطلاع داده بود. هیکل در گفت و گویی تلویزیونی خاطر نشان کرد که السیسی در آن هنگام با تصمیم مرسی برای قطع روابط با سوریه مخالفت و تاکید کرد که این اقدام در شرایط کنونی کمکی به سوریه نخواهد کرد؛ با این حال مرسی به توصیه وزیر دفاع خود گوش نکرد. السیسی، به عنوان نوک پیکان مخالفان مرسی شناخته می شود و او را عامل اصلی برکناری مرسی می شناسند. هیکل نیز در مصر به عنوان یکی از افراد آگاه از زوایای پنهان عرصه سیاسی این کشور شناخته می شود.