کمیته هماهنگی مخالفان سوری، ضمن اعلام مخالفت با تشکیل کابینه در خارج، آن را اقدامی در راستای تقسیم کشور و مانع تراشی در برابر تلاش های سیاسی به منظور یافتن راه حلی برای بحران سوریه و نشستن بر سر میز گفتگو دانست."شورای هماهنگی مخالفان"، بارزترین گروه سیاسی معارض داخلی در سوریه، تاکید کرد: برخی کشورهای عربی و منطقه ای در برابر تلاش های بین المللی برای برگزاری گفتگوها مانع تراشی می کنند. کمیته هماهنگی از این کشورها خواست تا واقعیت امر را درک کرده و از شنا در جهت خلاف رودخانه خودداری کنند زیرا این امر در خدمت منافع ملت سوریه و ایجاد تغییرات و به نفع کل منطقه نیست. "حسن عبدالعظیم" رییس شورای هماهنگی مخالفان، در یک نشست مطبوعاتی در دمشق با تشکیل حکومت موقت یا حکومت انتقالی در خارج از کشور مخالفت کرده و اظهار داشت: این امر تلاشهای بین المللی و داخلی برای حل بحران سوریه را به بن بست می کشاند. تلاش های بین المللی برای یافتن راه حلی برای بحران سیاسی همچنان با اقدامات برخی کشورهای عربی و اروپایی مواجه است که به دنبال مسلح کردن مخالفان و اعزام نیروهای عرب و بیگانه به سوریه هستند. این امر مانعی در برابر گفتگوهایی است که قرار است در ماه مارس جاری میان مخالفان و حکومت برگزار شود. همجنین "شریف شحاده" عضو مجلس الشعب (پارلمان) سوریه در گفتگو با شبکه خبری العالم، با اشاره به این که سوریه فقط از طریق یک راه حل ملی "جدی و حقیقی"می تواند از بحران خارج شود، بر لزوم اعمال فشار بر گروه های طرفدار خشونت برای حضور بر سر میز گفتگو تاکید کرد. ناظران بر این باورند که مخالفان سوری در خارج از کشور، با تلاش های پی در پی برای تشکیل کابینه در خارج از کشور و برگزاری کنفرانس های مختلف در پایتخت های عربی و منطقه ای، در واقع درصدد برون رفت از بحرانی هستند که در دوسال گذشته به آن گرفتار شده اند.