رسانه‌های خبری لحظاتی پیش از محاصره ساختمان تلویزیون دولتی مصر در مرکز قاهره توسط طرفداران "محمد مرسی" رئیس جمهور معزول این کشور خبر داند. به گزارش  الجزیره، رسانه‌های خبری لحظاتی پیش از محاصره ساختمان تلویزیون دولتی مصر در مرکز قاهره توسط طرفداران "محمد مرسی" رئیس جمهور معزول این کشور خبر داند. این در حالی است که هم اکنون میلیون‌ها نفر از طرفداران مرسی در اعتراض به عزل وی و کودتای ارتش در نقاط مختلف این کشور دست به تظاهرات و راهپیمایی زده‌اند. خیل عظیمی از مخالفان مرسی نیز همچنان در میدان التحریر قاهره تجمع کرده اند. هم اکنون درگیری‌ میان جمعیت عظیم طرفداران و مخالفان مرسی بر روی پل ششم اکتبر در قاهره ادامه دارد. در حالی که بالگردهای ارتش مصر بر فراز قاهره در حال پرواز هستند، طرفداران و مخالفان مرسی بر روی این پل با پرتاب سنگ و همچنین مواد انفجاری به سمت یکدیگر سعی در متفرق کردن گروه مخالف دارند./