یک مسئول قضایی مصر، قرار بازداشت " محمد بدیع " رهبر اخوان المسلمین مصر و معاون وی " خیرت شاطر " را صادر کرد.
حکم بازداشت نامبردگان به اتهام " تحریک به قتل راهپیمایان در برابر مقر مرکزی جماعت اخوان المسلمین در قاهره " از سوی یک مسئول قضایی مصر صادر شده است. سایت خبری تلویزیون رسمی مصر موسوم به " اخبار مصر " نوشت: احمد عزالدین، جانشین دادستان دادگاه شعبه جنوب قاهره، فرمان بازداشت بدیع و شاطر را بر اساس گفته های شاهدان در خصوص پرونده قتل ۸ تن از راهپیمایان در مقابل دفتر مرکزی اخوان در قاهره صادر کرده است.