گروه های انقلابی مصر با استقبال از عزل محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور و تعیین " عدلی منصور " رئیس دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان رئیس جمهوری موقت، محمد البرادعی را گزینه نخست خود برای نخست وزیری معرفی کردند.
این گروهها اعلام کردند که البرادعی بهترین گزینه آنها برای تصدی سمت نخست وزیری دولت جدید است. محمد عبدالعزیز یکی از مؤسسان جنبش " شورش " در مصاحبه با الیوم السابع گفت: ما از مردم مصر می خواهیم که از دستاوردهای انقلاب حفاظت کنند و به تجمعات خود تا تحقق همه اهداف انقلاب ادامه بدهند. احمد ماهر مؤسس جنبش ۶ آوریل نیز با اشاره به نوار ویدیوئی محمد مرسی که شبکه الجزیره قطر آن را پخش کرد، افزود: مرسی در این نوار ویدیوئی طرفداران خود را به جنگ داخلی و خونریزی تحریک می کرد و هر فرصتی را برای آشتی و حل مسالمت آمیز مشکلات از بین برد. ماهر افزود: جوانان انقلابی تا اجرای " طرح پیشنهادی فرمانده نیروهای مسلح " در میادین حضور خواهند داشت و این در حالی است که طرفداران مرسی برای جلوگیری از اجرائی شدن این طرح تلاش می کنند؛ ولی مشکل اینجاست که طرح مذکور فاقد جدول زمانی است. مؤسس جنبش ۶ آوریل گفت: آنچه فرماندهی نیروهای مسلح انجام داد، اجرای خواسته مردم بود و نباید کودتای نظامی محسوب شود چرا که وظیفه ملی نیروهای مسلح حفظ کشور از هر نوع اقدام تروریستی است. ماهر افزود: محمد البرادعی برای تصدی سمت نخست وزیری دولت جدید مورد توافق گروه های سیاسی و انقلابی است. " شادی الغزالی حرب " عضو ارشد جبهه ۳۰ ژوئن نیز گفت: این جبهه به زودی نشستی را برای بررسی مرحله انتقالی و نامزد سمت نخست وزیری دولت جدید برگزار خواهد کرد هر چند جوانان انقلابی بیشتر متمایل به واگذاری این سمت به محمد البرادعی هستند. طارق الخولی سخنگوی ائتلاف گروه های انقلابی نیز خاطرنشان کرد: سرانجام خواست مردم مصر تحقق یافت و این مردم به همه جهان نشان دادند که با پافشاری و استقامت می توان در برابر فشارها ایستاد و محمد مرسی و اخوان المسلمین نیز باید از تحریک طرفداران خود به ریختن خون دیگران پرهیز کنند و واقعیت ها را بپذیرند. الخولی از تداوم حضور مردم در میادین برای برگزاری جشن عزل مرسی خبر داد و افزود: محمد البرادعی بهترین فرد برای تصدی سمت نخست وزیری دولت جدید است.