گلن در پاسخ به این سوال که در خصوص افشای حقایق شنود مکالمات توسط رابرت اسنودن چه نظری دارید ، گفت : در حقیقت در خصوص صحت کامل این ادعا هیچگونه شبهه ای وجود ندارد اما اکنون فضایی برای پرسیدن این سوال به وجود می آید که چرا در زمان کنونی چنین رسوایی بزرگی می تواند به وقوع بپیوندد.
در حالیکه اوباما اکنون گرفتار بحران سوریه شده و در آن سو در فشار بیشتر برای جلوگیری از برنامه هسته ای ایران و متوقف کردن آن ناکام مانده است، این رسوایی می تواند برای این رئیس جمهور به اصطلاح طرفدار صلح مشکلات عدیده ای را به وجود بیاورد تاجاییکه انتظار استیضاح وی از جانب مجلس آمریکا نیز دور از انتظار نمی تواند باشد.
و اما مشکل دیگری که گریبان گیر آمریکا در آینده سیاسی این کشور است، بحثجلب اعتماد دوباره هم پیمانان خود است که اکنون به شدت از این اقدامات آمریکا نگران شده اند.
آمریکا در پاسخ های اولیه خود همواره مدعی شده بود که پس از وقوع حادثه یازدهم سپتامیر، این کشور نیازمند تشدید اقدامات اطلاعاتی خود بوده است تا مردم این کشور در آسایش زندگی کنند اما به نظر می رسد که این ادعای تکراری آمریکا این بار نمی تواند پاسخگوی سوالاتی باشد که دیگر کشورهای اروپایی و اعضای گروه هشت کشور اقتصادی از اوباما و دولتش دارند.
گلن در پاسخ به این سوال که آینده روابط آمریکا و اتحادیه اروپا را چگونه ارزیابی می کنید بین داشت: قطعا شکی بر این موضوع وارد نیست که آینده سیاسی بین آمریکا و اروپا خدشه دار خواهد شد و این موضوع یک خطر جدی برای آینده دیپلماتیک و مدنی آمریکا به شمار می آید.
در واقع باور این موضوع برای دیپلمات های سایر کشورهای مستق در خاک آمریکا بسیار دشوار است که مکالماتی که آنها به پندار خود شخصی انجام می داده اند، توسط مقامات امنیتی آمریکا شنود می شده است و شاید این لکه ننگی که بر دامن آمریکا وجود دارد تا مدتها از حافظه دوستان این کشور در اروپا پاک نشود.
اکنون چشم ها و گوش های مردم جهان پس از این رسوایی باز شده است و این شنود مکالمات مردم جهان را به گذشته ای تلخ و در زمان جنگ سرد می برد، زمانی که دو ابر قدرت شرق و غرب یعنی آمریکا و شوروی سابق به شنود مکالمات اقدام می کردند، حال اینکه این اقدام اکنون از دید بسیاری منسوخ شده و فاقد ارزش تلقی می شود اما شاهد آن هستیم که هنوز هم آمریکا به عنوان ابر قدرتی پوشالی به این عمل خود تداوم بخشیده است تا سلطه و ظلم خود را از این مسیر نیز تداوم بخشد.
از نظر من وقوع چنین اقدامی و در پس آن افشای آن، ضربه ای مهلک بر یک دهه روابط عمیق اتحادیه اروپا و آمریکا وارد کرده است و شاید وخامت وضع آن را بتوان با انفجار یک بمب اتم برای ریاست جمهوری آمریکا معادل دانست.
در خصوص دادن پناهندگی به اسنودن از جانب آمریکا نیز می توان مدعی شد که این اتفاق برای اوباما بسیار تلخ خواهد بود و من اطمینان می دهم که او به مدت چندین شب بدون تفکر در زمینه چگونگی مقابله با این اقدام خواب راحتی نخواهد داشت.
گلن در پاسخ به آخرین سوال مبنی بر اینکه آیا تاریخ از اسنودن به عنوان یک قهرمان و یا یک خائن یاد خواهد کرد، گفت: معتقدم که اسنودن توانست مردم آمریکا را از خواب غفلت بیدار کند و آنها را به این فکر فرو ببرد که چه مقدار امنیت آنها در خطر است.
اسنودن به همه نشان داد که آن آمریکای رویایی که در آن شعار آزادی و عدالت برای همه همواره جریان دارد، آنطور که ادعا می شود نیست و با این رسوایی ماعنی این اصطلاحات رایج در آمریکا را نشانه قرار داد و آن را از بین برد.
پس به نظر من اسنودن برای سالها و یا دهه ها در اذهان باقی خواهد ماند و در کنار ان مردم آمریکا از این اتفاق درس مهمی را آموختند و آن این بود که دولت آنها هر آنچه را که ادعا می کند عمل نکرده و در پس پرده ماجرا از قرار دیگری است.