شرکت کنندگان در این تظاهرات عصر دیروز (جمعه) تأکید کردند که بر مطالبات خود و به ویژه سرنگونی دولت موسوم به "وفاق" پایبند هستند و گفت و گوی ملی به هیچ وجه جایگزین سرنگونی رژیم نخواهد شد. هیأتهایی نیز از پایتخت یمن در این تظاهرات گسترده شرکت کردند. یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات به خبرنگار العالم گفت: بزرگترین عامل حضور ما در این تظاهرات، سرنگونی رژیم سرسپرده و دولت "نفاق" (وفاق) است .. این دولت به دنبال نابودی، و توهین به مردم است. یکی دیگر از تظاهرکنندگان نیز با اشاره به کنفرانس موسوم به "ائتلاف قبایلی" در صنعا تأکید کرد که این کنفرانس با حمایت آمریکا و عربستان سعودی، به هدف شکست گفت و گوهای ملی برگزار می شود. وی افزود: این کنفرانس که به صورت بسته در صنعا برگزار می شود، توطئه‌ای علیه انقلاب و گفت وگوی ملی است .. این کنفرانس توطئه ای سعودی آمریکایی است و نه ائتلاف قبایلی. "صلاح العزی" نماینده حوثی‌ها در پایان این تظاهرات با قرائت بیانیه‌ای تأکید کرد: ما خواستار سرنگونی رژیم و چهره‌های آن هستیم، کسانی که همچنان تفکرات تجاوزکارانه خود را حفظ کرده اند، و به بازگشت جنگ‌ امیدوارند، و مرحله کنونی را فرصتی برای سازماندهی خود جهت بازگشت به اقدامات خصمانه برعلیه ملت می دانند