بر اساس این گزارش، وزرای ائتلاف کردستان امروز (شنبه) به تحریم دولت پایان دادند و قرار است در نشست روز سه شنبه کابینه شرکت کنند. خبرنگار این گزارش همچنین تأکید کرد، فهرست العراقیه با اعلام پایان تحریم جلسات پارلمان، تأکید کرد که نمایندگان این فهرست برای بررسی قوانین مهم به پارلمان باز می گردند.