مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید، رژیم های دیکتاتوری قطر و عربستان را عامل حوادثسوریه دانست.
" زبیگنیو برژینسکی " مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید در گفت وگو با روزنامه تخصصی سیاست خارجه آمریکا " نشنال اینترِست " گفت: رژیم دیکتاتوری قطر و عربستان حوادثسوریه را به وجود آوردند و واشنگتن و روسیه و چین باید به دنبال یافتن راهکاری برای حل بحران باشند. برژینسکی تصریح کرد: در ابتدای سال ۲۰۱۱ حوادثسوریه با تحریک و تشویق دو رژیم استبدادی معروف خاورمیانه یعنی قطر و عربستان سعودی آغاز شد و ناگهان اعلام شد که رئیس جهموری سوریه باید برکنار شود. وی افزود: فهم سیاست آمریکا در برابر سوریه نیازمند توضیح است و ظاهرا واشنگتن نیز بدون آمادگی و به یک باره برای اجرای این نقشه وارد ماجرا شد. سیاستمدار کهنه کار آمریکایی خاطرنشان کرد: سازمان اطلاعات آمریکا(سیا) در دوره ژنرال دیوید پترائوس برای کمک به قطر و عربستان تلاش بسیار گسترده ای کرد و با روشهای مختلف میان آنها و ترکها ارتباط برقرار کرد. اما نمی توان گفت که موضع آمریکا در قبال سوریه یک موضع استراتژیک و راهبردی باشد و مشخص نیست که چرا آمریکا ناگهان به فکرایجاد ناامنی و از بین بردن دولت سوریه افتاده است. در این باره برای مردم آمریکا توضیح داده نشده است. وی تاکید کرد: مداخله در مسلح کردن مخالفان سوری، اعتبار واشنگتن را زیر سئوال می برد و در پایان به تقویت دشمنانش کمک می کند. برژینسکی خاطرنشان کرد: راه حل برون رفت از این بحران با همکاری واشنگتن با روسیه، چین، هند و برخی کشورهای آسیایی خواهان ثبات منطقه، ممکن خواهد بود، اما اعتماد به کشورهای استعمارگر سابق منطقه مانند فرانسه و انگلستان فرصت های پیروزی را کاهش می دهد. مشاور سابق امنیت ملی آمریکا گفت: شاید بهتر باشد آمریکا جداگانه با روسیه چین، هند و ژاپن که ثبات بیشتر خاورمیانه به نفع آنان است، وضعیت سوریه را بررسی کند. وی با ابراز نگرانی از هدف واشنگتن در مسلح کردن گروههای مسلح سوریه افزود: واشنگتن باید با مداخله غیر فعال موافقت کند زیرا شرایط به گونه ای است که مداخله راهکار مناسبی به شمار نمی رود و اعتبار آمریکا را خدشه دار می کند. وی با انتقاد از افرادی که معتقدند رژیم صهیونیستی با به دست آوردن قدرت بیشتر می تواند بر منطقه تسلط داشته باشد گفت: تصور این که یک دولت کوچک و زیاده خواه - که جمعیتش بیشتر از ۶ میلیون نفر نیست - بر خاورمیانه مشلط شود، رویای افسار گسیخته ای بیش نیست. وی هم چنین افرادی که انگیزه های اخلاقی و بشردوستانه را عامل مداخله آمریکا در مسائل سوریه می دانند، مورد تمسخر قرار داد و گفت: آمریکا عواطف خوبی داشته، اما از مسائل جهان شناخت اندکی دارد.