در سوریه، ارتش سوریه با حمله ترویرست‌ها به ایست بازرسی الغزل و چند ایست بازرسی دیگر در ورودی شرقی شهر حسکه مقابله کرد. اهالی منطقه «ام الخیر» نیز با حمله تروریست ها به این روستا مقابله کردند که منجر به کشته شدن 6 تروریست شد و سه تروریست دیگر از سوی اهالی منطقه بازداشت شدند و 3 تن از جوانان این منطقه نیز جان باختند. درگیری‌ها در دیر الزور و در منطقه «الجبیله» ادامه دارد که تا کنون یک سرکرده تروریست ها به نام «وائل الراشد» کشته شده است. درگیری‌ها در منطقه «الیاسین» نیز ادامه دارد و در عملیات ارتش سوریه یک پایگاه تروریست ها در منطقه «الراشدیه» نابود شد. چند خمپاره تروریستها به منطقه الرشیده اصابت کرده است که تنها خسارتهای مادی به همراه داشت و نیروهای امنیتی 10 تروریست را در منطقه «الطب» در نزدیکی الجوره بازداشت کردند.