گروهی از صهیونیستهای شهرک نشین به ریاست موشیه ویگلین عضو کنست اسرائیلی به مسجد الاقصی از سمت باب المغاربه حمله کردند. به نقل از خبرگزاری قدس ؛ این صهیونیستها با حمایت نیروهای پلیس اسرائیلی به مسجد الاقصی تجاوز کردند . این تجاوزها در پاسخ به دعوت طرفداران ویگلین در زمینه حمله دسته جمعی به مسجد الاقصی در چارچوب ادعاهایی موسوم به صعود ماهیانه به کوه معبد سلیمان  صورت گرفته است.از سوی دیگر موسسه مسجد الاقصی اعلام کرد مسجد الاقصی به مسلمانان تعلق دارد و این نوع تجاوزها به مسجد الاقصی به رژیم اشغالگر قدس هیچ حقی در آن ایجاد نخواهد کرد.
فرح العمری خبرنگار شبکه القدس در گزارش ارسالی خود اظهار داشت: افزایش تنش های صهیونیست ها ضد مسجد الاقصی ادامه دارد. گروههای تندروی یهودی با این تجاوزهای جدید تلاش می کنند مسجد الاقصی را بین مسلمانان و یهود تقسیم کنند. زیرا تقریبا هر روز این تجاوزها با حفاظت و حمایت ارتش اسرائیلی تکرار می شود و هیچ موضع عربی و یا اسلامی در قبال آن اتخاذ نمی شود تا حدی را در برابر تجاوزهای اسرائیل به مسجد الاقصی و شهر قدس معین کرده باشد.
وی افزود: این بار نیز صهیونیستهای شهرک نشین به ریاست موشیه ویگلین عضو کنست اسرائیل با حمایت سربازان اسرائیلی از سمت باب المغاربه به مسجد مبارک الاقصی یورش بردند.
این صهیونیستها با مشارکت رافی هودکلیک که نزدیک به ویگلین می باشد با تجمع در اطراف منطقه ای موسوم به شمعدان معبد سلیمان در کنار دیوار ندبه و در برابر مسجد الاقصی، آداب خاص تلمودیها را برگزار کردند. پس از آن ویگلین با ایراد سخنرانی در بین این جمع صهیونیست اظهار داشت: من امروز آمده ام تا با شما باشم ولی امروز در داخل معبد سلیمان نمی شوم ولی در روزهای آینده وارد آن می شوم تا تسلط اسرائیل بر این مکان را ثابت کرده باشم.
فرح العمری افزود: صهیونیستها بسیار سریع وارد مسجد الاقصی شدند زیرا از نمازگزاران و دانشجویان مسلمانی که مراقب هر نوع بی حرمتی از آنان بودند می ترسیدند.