یک عضو مجلس نمایندگان سوریه، آمریکا را به مخالفت با حل سیاسی و دیپلماتیک بحران کشورش متهم کرد و گفت: واشنگتن می داند که راه حل نظامی کارساز نیست ولی می خواهد بین گروه های مسلح و ارتش سوریه توازن ایجاد کند و مانع ازهم گسیختگی این گروه ها شود.
فیصل عزوز روز چهارشنبه اظهار داشت: سیاست های آمریکا درخصوص منطقه تغییر نکرده است و نمی خواهد که بحران سوریه به صورت مسالمت آمیز حل شود زیرا از یک سو از موضع روسیه مبنی بر حل مسالمت آمیز بحران سوریه حمایت می کند و از سوی دیگر متحدان منطقه ای و اروپائی خود را به جلوگیری از برگزاری کنفرانس ژنو 2 تحریک می کند. عزوز افزود: برخی متحدان منطقه ای و اروپائی آمریکا که مخالف مشارکت ایران در کنفرانس ژنو 2 هستند، می دانند که ایران کشوری قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه است و نمی توان آن را نادیده گرفت. نماینده مجلس سوریه خاطرنشان کرد: ایران از ابتدای بحران سوریه اعلام کرد که حامی ملت و نظام این کشور است و بارها تلاش کرد که با جمع کردن گروه های سوری ملی گرای داخل و خارج به حل مسالمت آمیز بحران کمک کند. عزوز در ادامه با بیان اینکه آمریکا می داند که راه حل نظامی کارایی ندارد ولی می خواهد توازنی میان گروه های مسلح و ارتش ایجاد کند زیرا ارتش پیروزی های زیادی از جمله آزادسازی شهر راهبردی القصیر به دست آورده است؛ افزود: سوریه صادقانه آماده مشارکت در کنفرانس ژنو 2 است و برگه های برنده ای دارد که می تواند در این کنفرانس روی میز بگذارد ولی آمریکا همچنان از تعیین زمان این کنفرانس امتناع می کند .