تلویزیون اسرائیل عصر دوشنبه اعلام کرد: محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین طی دو روز آینده از موافقت خود برای از سرگیری مذاکرات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبرخواهد داد.
" ایهود یعاری " تحلیلگرمسائل عربی در شبکه دوم اسرائیل که این خبر را به نقل از منابع فلسطینی و اسرائیلی بلند پایه نقل کرده گفت: عباس، امریکا و به خصوص جان کری وزیر امور خارجه این کشوررا از تصمیم خود مبتنی بر از سرگیری مذ اکرات با اسرائیل آگاه کرده و بر اساس اعلام همین منابع تاکید کرده که از سرگیری مذاکرات برای مدت مشخصی خواهد بود که هدف از آن پی بردن به نیات واقعی نتانیاهو و دولتش در خصوص مساله سازش میان دو طرف است. تلویزیون اسرائیل افزود: عباس این تصمیم خود را به اطلاع نزدیکان خود در شهر اشغالی رام الله رسانده وآنها نیز در نوع خود وی را برای از سرگیری مذاکرات تشویق کرده اند. تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع بسیار نزدیک به دفتر نخست وزیر این رژیم اعلام کرد: اسرائیل از مدتها پیش به دنبال اقدام عباس برای از سرگیری مذاکرات و بدون شروط از پیش تعیین شده، بود که در پایان به نفع نتایناهو است، وی به تازگی از عباس خواسته بود تا مذاکرات از سر گرفته شود. با این حال " اودی سیگال " خبرنگار مسائل سیاسی این تلویزیون به نقل از منابع سیاسی بلندپایه تل آویو گفت: اسرائیل از اقدام تاکتیکی عباس وسوءاستفاده از آن و سپس مراجعه به سازمان ملل و متهم کردن اسرائیل به مانع تراشی برای مذاکرات نگران است! این منابع افزودند: تصمیم سازان تل آویو از این نگران هستند که تصمیم عباس تاکتیکی باشد و وی مانند مذاکرات امان، دور اول مذاکرات را آغاز کند و سپس از آن انصراف دهد. همین منابع تاکید کردند روز پنجشنبه آینده زمان ورود جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به تل آویو و رام الله، همه مسائل روشن خواهد شد، منابع سیاسی بلند پایه تل آویو اعلام کرد کری تاکنون به منظور احیای عملیات صلح و سازش میان اسرائیل و فلسطین چندین بار به اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین سفر کرده است.