پس از انتشار خبرهایی درباره تصمیم امیر قطر برای تحویل قدرت به فرزندش، شبکه الجزیره قطر از دیدار امروز " حمد بن خلیفه آل ثانی " با خاندان حاکم خبر داد.
شبکه الجزیره قطر در خبری فوری اعلام کرد که حمد بن خلیفه امروز با خانواده حاکم دیدار می کند و این دیدار پس از انتشار خبرهایی مبنی بر تصمیم وی برای تحویل قدرت به شیخ تمیم انجام می شود. طی هفته های اخیر منابع رسانه ای بارها به نقل از مسئولان قطری و منابع دیپلماتیک از تصمیم حمد برای تحویل قدرت به فرزندش خبر داده بودند. این منابع همچنین تأکید کرده اند که در صورت رسیدن ولیعهد به قدرت، شیخ حمد بن جاسم آل ثانی از نخست وزیری برکنار خواهد شد و شاید فقط به عنوان وزیر خارجه باقی بماند. در ۲۷ ژوئن ۱۹۹۵ امیر فعلی قطر که در آن مقطع مسؤولیت ولیعهدی را برعهده داشت؛ علیه پدرش(امیر وقت) دست به کودتای سفید زد. شیخ حمد ولیعهد وقت قطر پس از کودتا، خود را امیر جدید خواند و سایر اعضای خانواده حاکم نیز با او بیعت کردند. امیر وقت قطر در هنگام کودتا در خارج از کشور حضور داشت و فرزندش که همزمان با ولیعهدی، فرماندهی ارتش را نیز عهده داشت، با هماهنگی سایر شاهزادگان و اعضای ارشد خانواده حاکم، قدرت را در دست گرفتند. پدر امیر قطر نیز پس از این حادثه، به مدت پنج سال در میان کشورهای عربستان سعودی و امارات در حال رفت و آمد بود ولی پس از آن به لندن رفت.