بنا بر این گزارش، انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در خیابان ۸۶ منطقه مزه، تا کنون دست کم ۶ کشته برجا گذاشته که در بین آنها چند کودک نیز به چشم می خورند.