یان لیوینگستون وزیر دارایی و سرمایه گذاری جدید انگلیس از حزب محافظه کار، رژیم جعلی اسرائیل را "شگفت انگیزترین" دولت جهان می نامد.
لیوینگستون که بسیاری او را احیاگر بی تی(بریتیش تلکام سابق) غول ارتباطات انگلیس می دانند، روز پنجشنبه با حکم دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به ریاست وزارت تجارت و سرمایه گذاری این کشور رسید و به دلیل رسیدن به منصب وزارت، راهی مجلس اعیان یا لردهای این کشور شد. بسیاری لیونگستون را متعصب ترین یهودی در دولت انگلیس می دانند و وی علاوه بر تعصب مذهبی، در دفاع از اسرائیل بسیار فعال است، تا جایی که بارها علام کرده اسرائیل شگفت انگیز ترین دولت جهان است. لیوینگستون عضو حزب محافظه کار انگلیس است، تعداد یهودیان در این حزب به اندازه ای است که دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس معتقد است حزب " توری " را باید حزب " تورات " نامید. در انگلیس حزب محافظه کار به " توری " مشهور است. لیوینگستون ماه سپتامبر به جای کشیش لورد گرین - که بازنشسته خواهد شد - در صدر وزارت تجارت و سرمایه گزاری انگلیس تکیه خواهد زد. لرد فلدمن نائیب رئیس حزب محافظه کار انگلیس، گرانت شپس نماینده پارلمان، هوارد لیق خزانه دار ارشد و عضو شورای رهبر یهودیان، ریچارد هرینگتون خزانه دار ارشد حزب و نماینده مجلس انگلیس، لرد فینک عضو دیگر شورای رهبری یهودیان از افراد ارشد و یهودی حزب محافظه کار انگلیس هستند و علاوه بر این، بسیاری از یهودیان دیگر هم در رده های مختلف این حزب قرار دارند