دقایقی پیش (بعدازظهر یکشنبه) از حملۀ تروریست های تحت امر "احمد الاسیر" شیخ تندروی سلفی و امام جماعت خودخواندۀ مسجد بلال شهر صیدا به گشتی نیروهای ارتش لبنان در منطقه "عبرا"ی این شهر خبر داد.
بنا بر این گزارش، هواداران احمد الاسیر همچنین در حمله به منطقه حاره صیدا از راکت و خمپاره استفاده کرده اند و صدای تیراندازی در اطراف مسجد بلال بن رباح به گوش می رسد. تا کنون دست کم یکی از سربازان ارتش لبنان در این حملات زخمی شده است و برخی منابع از افزایش تعداد زخمیان و گسترش دامنه درگیری ها خبر می دهند. منابع امنیتی لبنان هرگونه تحرک نظامیان لبنانی در " مربع امنیتی " پیرامون این مسجد را نفی کرده اند، اما دفتر " احمد الاسیر "، حضور نیروهای ارتش لبنان در این منطقه را بهانه حمله و هجوم به ارتشیان قرار داده است. گفتنی است، احمد الاسیر با حمایت های مالی و تسلیحاتی خارجی که خود نیز رسما به آن اعتراف کرده، مسجد بلال بن رباح شهر صیدا را به مرکز تجمع و آموزش تروریست ها مبدل ساخته و از ورود نیروهای ارتش لبنان به " مربع امنیتی " پیرامون این مسجد جلوگیری می کند و هر از چندی، به بهانه ای شهر صیدا را به آشوب می کشد.