فرمانده منطقه میانی رژیم صهیونیستی درباره شعله ور شدن انتفاضه سوم در صورت تأخیر در مذاکرات این رژیم و تشکیلات خودگردان هشدار داد.
گزارشگر کانال ده رژیم صهیونیستی گفت: " فرمانده منطقه میانی در کنفراس مطبوعاتی در حضور خبرنگاران و سفرای کشورهای مختلف، از فرایند سیاسی میان اسرائیل و فلسطینیها سخن گفت؛ وی هشدار داد رکود مذاکرات بین طرفهای اسرائیلی و فلسطینی باعثافزایش بی ثباتی و وخیم شدن اوضاع امنیتی در مناطق یهودا و سامره می شود. " این گزارشگر صهیونیست تأکید کرد: " اظهارات الون، بیانگر مواضع بسیاری از افسران ارشد است؛ هرچند که این اظهارات با مخالفت جریانهای راست گرا روبرو شد. " " یاریف لفین " عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت در کنست در این باره به گزارشگر کانال ده گفت: " یک شخصیت نظامی در حد سرتیپ اجازه ندارد در خصوص مسائل سیاسی اظهار نظر کند. وی بهتر است به مسائل امنیتی توجه کند. " " موطی یوگیف " دیگر نماینده عضو کمیسیون امنیت در این خصوص اظهار داشت: " اگر به دنبال محدود کردن فرصتهای اسرائیل است، بهتر است لباس نظامی خود را از تن در آورد و مسؤولیت حفظ امنیت منطقه یهودا و سامره(شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری) را به شخص دیگری تحویل دهد و در وزارت خارجه مشغول به کار شود. " گزارشگر کانال ده رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: " در میان موج انتقاداتی که متوجه الون نیتسان شده است، برخی مسؤولان اسرائیلی از وی حمایت کردند. " " شاؤول موفاز " رئیس حزب کادیما در این خصوص گفت: " مسؤولان اسرائیلی به اظهارات نیتسان گوش دهند. معتقدم اسرائیل باید در اسرع وقت مذاکره با طرفهای فلسطینی را آغاز کند. " این گزارشگر صهیونیست گفت: " مئیر داگان رئیس سابق موساد نیز اظهارات الون را تایید کرده و گفته است: زمان مناسب کی می رسد؟ آیا می خواهید منتظر بمانید تا حماس همه کرانه باختری را تحت کنترل خود درآورد. مذاکره با فلسیطنی ها هرچه سریعتر انجام شود به نفع اسرائیل است. " گزارشگر کانال ده خاطرنشان کرد: " گزارشگر اسرائیلی خاطر نشان کرد، پیش بینی می شود طی هفته های آینده فشارهای آمریکا بر اسرائیل و تشکیلات خودگردان افزایش یابد. "