کن لوچ، کارگردان انگلیسی، بدرفتاری اسرائیلی‌ها با یکی از فعالان صلح مستقر در بریستول را محکوم کرده است.
تام وودهد، یکی از فعالان صلیب سرخ انگلیس، نزدیک به یک هفته پیش پس از تظاهرات در کرانه باختری اشغالی دستگیر شد و اکنون در بازداشتِ نیروهای رژیم اسرائیل به سر می‌برد. این فعال صلح طی اظهارات خود در زندان اسرائیل شرح داد که چگونه سربازان اسرائیلی وی را به همراه دو فلسطینی کنار دیوار به خط کردند و سپس برای یک «اعدام صوری» اسلحه‌های خود را به حالت آماده باش درآوردند. لوچ ضمن اشاره به اینکه رفتار انجام شده با وودهد «باید سبب انزجار تمامی افراد اهل تفکر شود» گفت: «دولت ما چگونه می‌تواند با کشوری که همواره قوانین بین‌المللی و کنوانسیون ژنو را زیر پا می‌گذارد روابط دیپلماتیک داشته باشد؟» این کارگردان انگلیسی در اوایل فوریه نیز از همه خواست تا به جنبش همبستگی فلسطین (PSC) بپیوندند، جنبشی که به منظور صلح و عدالت برای فلسطینی‌ها و همچنین حمایت از قوانین بین‌المللی، حقوق بشر و بر ضد هر گونه نژادپرستی فعالیت می‌کند. بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ فلسطینی در زندان‌های رژیم اسرائیل نگهداری می‌شوند، بسیاری از افراد بدون هیچگونه اتهام و یا محاکمه‌ای مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند.