عضو کنگره گفت وگوی ملی یمن، گفت: دخالت های آمریکا و وابستگی مسوولان یمنی به خارج، علل اصلی شکست گفت وگوی ملی و به نتیجه نرسیدن آن است.
عبدالکریم جذبان روز پنجشنبه اظهار کرد: گفت وگوی ملی رضایت بخش نیست چون به مسائل اساسی از جمله موضوع استان صعده نمی پردازد و قائل به راه حل ریشه ای نیست به طوری که مشکل صعده همچنان حل نشده باقی مانده است. جذبان با بیان این که گزارش کنگره گفت وگوی ملی برای بسیاری از گروه های موجود رضایت بخش نبود، خاطرنشان کرد: دخالت بیگانگان، وابستگی به خارج و فشار 10 کشور به اصطلاح پشتیبان روند انتقالی و سیاسی، مانعی در مسیر پیشرفت گفت  وگوی ملی است. وی تصریح کرد: متاسفانه برخی جناحهای انقلابی و حتی مذهبی که به قدرت رسیده اند، به نفع خود نمی دانند که مشکلات یمن به طور عادلانه حل شود و تمام طرفها را در منابع و قدرت با خود شریک نمایند به همین دلیل نمی خواهند بحران حل شود.