پدیده "اعتراض ِ بی حرکت" در میدان تقسیم استانبول، نیروهای پلیس ترکیه را در قبال وظیفه ای که در برخورد با این پدیده باید انجام دهد، حیران کرده است. "سامی هاشم" فعال رسانه ای و روزنامه نگار ترک، روز سه شنبه اظهار داشت: در حال حاضر میدان تقسیم و دیگر شهرهای ترکیه، در آرامش نسبی به سر می برند و مردم منتظر هستند تا مجوز حرکت کردن و بیرون آمدن از بی حرکتی در " جیزی پارک " صادر شود. در این میان نیروهای امنیتی، همچنان حضوری گسترده در میدان تقسیم دارند. پدیده "اعتراض بی حرکت" پس از آن شکل گرفت که دو روز پیش، مردی به نام "اردیم غنداز" به مدت 8 ساعت بی حرکت ایستاد و به یک نقطه ثابت خیره شد. الگو گرفتن سایر معترضان از این حرکت ِ غنداز و گسترش فوری آن، سبب شد که نیروهای پلیس در برخورد با این نوع اعتراض، ابتکار عمل را از دست بدهد و از تصمیم گیری در این خصوص ناتوان بماند. به گفته هاشم، نیروهای مستقر در میدان تقسیم نمی دانند با مردمی که ایستاده به اعتراض برخاسته اند، چه برخوردی بکنند، به ویژه که این پدیده در دیگر شهرها نظیر آنکارا پایتخت ترکیه نیز گسترش یافته و معترضان، در این شهرها نیز بی حرکت ایستاده اند. "اردیم غندار" که در ترکیه به نام "مردِ ایستاده" معروف شده است، به مدت 8 ساعت در مقابل عکس کمال آتاتورک پایه گذار نظام نوین ترکیه بی حرکت ایستاد. تاکنون صدها تن از تظاهر کنندگان میدان تقسیم به این گونه اعتراض پیوسته اند. پلیس ترکیه سعی کرد آن ها را متفرق کند و به این منظور 10 تن از افراد را به سبب مقاومت در برابر خروج از میدان تقسیم، بازداشت کرد. غندار به روزنامه نگاران گفت: جوانان بسیاری در خیابان ها هستند. من هیچ چیز نیستم، اما این اندیشه و طرح مهم است. دولت نمی خواهد بفهمد و در مجوعه تلاشی برای فهمیدن این مساله نمی کند که چرا مردم به خیابان ها ریخته اند. کاری که من می کنم، مقاومتی ساکت است و امیدوارم که مردم نیز بایستند و به آن چه که در کشور می گذرد، فکر کنند. اعتراضات میدان تقسیم از 28 می، در واکنش به طرح توسعه پارک غازی آغاز شد و به همه شهرهای ترکیه سرایت کرد.