روند فزاینده مشکلات پیش روی اخوان المسلمین مصر بر اثر مخالفت های مردمی، موجب نگرانی شدید دولت آمریکا و برنامه ریزی واشنگتن برای خروج احتمالی دیپلمات های آمریکایی از قاهره شده است. منابع سیاسی آگاه به نقل از یک مقام مسئول بلند پایه در واشنگتن به "المنار" گفتند: دولت آمریکا از آینده اوضاع مصر مطمئن نیست و پیش بینی می کند اعتراضات گسترده ای در چند هفته آینده در این کشور صورت بگیرد و به همین علت سفارت آمریکا در قاهره از طریق تیم های ویژه اوضاع امنیتی مصر و میزان تاثیر آن بر امنیت و سلامت دیپلمات های آمریکایی مستقر در مصر را رصد می کند. این منابع از وجود طرح ویژه سفارت و هیئت های دیپلماتیک آمریکایی مستقر درمصر برای تعامل با هر گونه رویداد غیرمنتظره در پایان ماه جاری و همزمان با تظاراتی که گروه های مختلف معارض مصری، خواهان برگزاری آن شده اند، خبر دادند و انتقال فوری اکثر کارکنان سفارت آمریکا در قاهره به اسرائیل در صورت تشدید ناآرامی های مصر را جزئی از این طرح اعلام کردند. پیش از این حمله به سفارت آمریکا در شهر بنغازی لیبی که منجر به کشته شدن سفیر این کشور شد، وحشت را در میان هیات های دیپلماتیک این کشور در پایتخت های عربی باعث شده بود.